ریه و قفسه سینه

بیشترین درد بعد از همه اعمال جراحی در جراحی های قفسه سینه میباشد. چون در جراحی های قفسه سینه باید فضای بین دنده ها شکافته شود و با وسیله ای مخصوص این فضا باز شود و چون...

شکم و پستان

اعمال جراحی مری، معده، روده ها، کیسه صفرا، پستان، در مورد بیماری های سرطانی و غیره بهترین راه درمان سرطان های دستگاه گوارش و پستان، برداشتن قسمت سرطانی با جراحی و ب...

تیروئید، پاراتیروئید و مری

اعمال جراحی تیروئید شامل گواتر، ندولها، کیست ها، سرطان ها، تیروئید پشت جناغی، بیماری های مادرزادی میباشد. بهترین روش درمان سرطان های تیروئید جراحی هرچه سریعتر است...

لاپاراسکوپی، توراکوسکپی

اسکوپی به معنای دیدن و معاینه با دوربین است. منظور از لاپاراسکوپی دیدن، معاینه و درمان جراحی بیماری های شکم با کمک دوربین و بدون برش جراحی می باشد. منظور از توراکوسک...