به وبسایت شخصی من خوش آمدید

در این وبسایت سعی میکنیم شما را با فعالیت های پزشکی در زمینه توراکس و پیوند ریه بیشتر آشنا کنیم و با بیماران ارتباط بهتر و نزدیکتری داشته باشیم درباره من بیشتر بدانید