روز جهانی سرطان ریه

اول آگوست، 11 مرداد روز جهانی سرطان ریه است.سرطان ریه شایع ترین دلیل مرگ ناشی از سرطان هاست.مصرف دخانیات به هر شکل آن شایع ترین عامل سرطان ریه است و قلیان بیش از سیگار...

ضایعه مادرزادی

خانم جوان كه به علت خون ريزى شديد از ريه ارجاع شد و با تشخيص اول تومور بزرگ ريه چپ بسترى شده بود، خوشبختانه قبل از اينكه اتفاق بدى براى بيار بيفتد تحت عمل جراحى قرار ...

كيست بزرگ ريه

كيست بسيار بزرگ ريه راست از نوع انگلى به نام كيست هيداتيد. تخم اين انگل از طريق خوردن سبزيجات و كاهو آلوده به مدفوع سگ كه معمولا در محل هاى سبزى و كاهو كارى رخ ميدهد ...

سرطان سينه

سرطان سينه شايعترين سرطان كشنده در خانمها است. البته اين سرطان در آقايان هم رخ ميدهد. سرطان سينه در مراحل پيشرفته به نقاط ديگر بدن دست اندازى ميكند. اين بيمار دچار ا...