کلیه اعمال جراحی قفسه سینه شامل بیماری های مادرزادی، دنده ها، ریه ها، پرده دور ریه، توده های مدیاستن (توده بین ریه ها)،

اعمال جراحی تیروئید شامل توده ها، گواتر، تیروئید زیر جناغی، سرطان ها، اعمال جراحی مری شامل توده ها، سرطان ها، تنگی ها،آشالازی، مادرزادی، اعمال جراحی دستگاه گوارش

جراحی های کیسه صفرا، روده و معده با روشهای لاپاراسکوپی( با کمک دوربین و بدون برش بزرگ جراحی) و توراکوسکوپی( با کمک دوربین و بدون برش جراحی) در بیمارستان عرفان نیایش توسط اینجانب انجام می شود.امکانات و تجهیزات و مراقبت های قبل و بعد از عمل بیماران در بالاترین و پیشرفته ترین حد مورد نیاز میباشد.بعضی از بیماران لازم است بعد از جراحی موقتا در آی سی یو بستری شوند تا از امکانات مراقبت دقیق تری بهره مند گردند.

بعد از اعمال جراحی ریه لوله ای موقتا کنارریه گذاشته می شود تا ترشحات بعد از عمل را خارج کند که بعد ازقطع هوا و ترشحات اضافی، لوله ها کشیده خواهد شد.