معرفی بیمارستان عرفان نیایش
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی عرفان نیایش یکی از مجهزترین بیمارستان‌های خصوصی کشور است که با آخرین استانداردهای بیمارستانی تجهیز شده است و به عنوان بیمارستان جنرال با ۱۹ اتاق عمل مجهز به تمام رشته های تخصصی و فوق تخصصی طراحی و بنا شده است.