دکتر فرحناز صادق بیگی هستم فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی توراکس

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

عضو انجمن جراحان توراکس اروپا، عضو انجمن جراحان توراکس ایران

رئیس فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عضو تیم پیوند ریه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، عضو تیم پیوند پانکراس بیمارستان دکتر لبافی نژاد

عضو مرکز تحقیقات پیوند ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو مرکز تحقیقات بیماری های تراشه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گذراندن دوره های تکمیلی جراحی ریه با استفاده از دوربین در بیمارستان برلین، آلمان

گذراندن دوره های تکمیلی جراحی ریه با استفاده از دوربین در بیمارستان شانگهای چین

گذراندن دوره تکمیلی پیوند ریه در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس ، آمریکا

جایزه بهترین مقاله علمی در کنگره بین المللی جراحان توراکس اروپا در بیرمنگام ، انگلستان سال ۲۰۱۳

کسب جایزه بین المللی در زمینه اهدای عضو در کنگره اهدای عضو اروپا